انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


دکتر امید شافع
 
 اطلاعات تماس            تلفن:23922088   (009821)
  نمابر:
  پست الکترونیک: omid-shafe@hotmail.com
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی              استادیار
        آخرین مدرک تحصیلی             فلوشیپ اینترونشن